Politica de confidențialitate a datelor personale (mai departe – Politica de confidentialitate) se aplică informatiei, pe care site-ul clinicaendocrinologie.md o poate primi despre Utilizator în timpul utilizării site-ului, a soft-urilor şi a consultațiilor în Clinica de Endocrinologie.

  1. DEFINIREA NOŢIUNILOR

„Administrația site-ului” – personalul autorizat la gestionarea site-ului, care activează în numele companiei  CLINICA DE ENDOCRINOLOGIE S.R.L., care totodată efectuează și (sau) organizează prelucrarea datelor cu caracter personal.

„Datele cu caracter personal” – oricare informație, sau date, care se referă direct sau indirect la o anumită persoană fizică identificată sau neidentificată (subiect al datelor cu caracter personal).

„Prelucrarea datelor cu caracter personal” – ansamblu de acțiuni, executate prin mijloacele de automatizare sau fără a utiliza astfel de mijloace cu datele personale, inclusiv organizarea, colectarea, stocarea, înregistrarea, păstrarea, actualizarea, modificarea, extragerea, folosirea, transmiterea, ștergerea si/sau blocarea.

„Utilizatorul site-ului clinicaendocrinologie.md” – persoana care are acces la site, prin intermediul rețelei Internet și care utilizează site-ul.

„Cookies” – un fragment de date transmis de web server și stocat pe calculatorul utilizatorului, pe care un client web sau browser-ul il transmit serverului web la HTTP-interogare la încercarea de a deschide pagina corespunzătoare a site-ului.

„Adresă IP” — adresă de rețea unică, construită după protocolul IP.

  1. DISPOZIȚII GENERALE

Folosirea de către Utilizator a site-ului înseamnă acceptarea Politicii de confidențialitate și termenii de prelucrare a datelor cu caracter personal al Utilizatorului.

În cazul dezacordului cu termenii și condițiile Politicii de Confidențialitate, Utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea site-ului companiei Clinica de Endocrinologie.

Prezenta Politică de confidențialitate se aplică doar la site-ului www.clinicaendocrinologie.md. Administrația site-ului nu controlează și nu este responsabilă pentru site-urile părților terțe, pe care Utilizatorul le poate accesa de pe link-urile, accesibile pe site-ul dat.

  1. OBIECTUL POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Actuala Politica de confidențialitate stabilește obligațiunile Administrației site-ului de asigurare a regimului de confidențialitate a datelor cu caracter personal pe care Utilizatorul le furnizează la solicitarea Administrației site-ului de înregistrare de pe site-ul clinicii prin formularul de înregistrare, sau atunci cînd indică personal datele pentru înscrierea la serviciu de consultație.

Datele cu caracter personal, permise la prelucrare în cadrul prezentei Politici de confidențialitate, se oferă de către Utilizator prin completarea formularului de înscriere pe Site-ul dat în secțiunea ‘Înregistrare’ și includ în sine următoarele date:

3.3 Dezactivarea cookie-urilor poate duce la imposibilitatea de a accesa componentele site-ului care necesită utilizarea acestora.

3.4 Orice informație personală ce nu a fost stipulată mai sus (istoria achizițiilor, browsere utilizate și sistemele de operare, ş.a.m.d.) urmează să fie depozitate, cu excepția cazului prevazut in punctual 5.2 a actualei Politici de Confidențialitate.

  1. SCOPUL COLECTĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE UTILIZATORULUI

Administrația site-ului poate utiliza datele personale ale Utilizatorului pentru:

  1. MODALITĂȚILE ȘI TERMENII DE PRELUCRARE A INFORMAȚIILOR

5.1 Prelucrarea de date cu caracter personal a Utilizatorului se execută fără limitare de termen, prin orice metodă legală, inclusiv în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal prin folosirea mijloacelor de automatizare sau fără folosirea astfel de mijloace.

5.2 Utilizatorul este de acord cu faptul că Administrația site-ului are dreptul să transmită datele cu caracter personal persoanelor terțe, în special, laboratoarelor medicale de colectare a analizelor medicale, laboaratoarelor specializate de diagnosticare medicala pentru a executa serviciul solicitat de Utilizator.

5.3 Administrația site-ului ia măsuri organizatorice și cele tehnice, care sunt necesare pentru protejarea informațiilor personale al Utilizatorului de la acces abuziv sau accidental, modificării, distrugerii, copierii, răspîndirii, blocării precum și împotriva altor acțiuni ilegale a persoanelor terțe;

5.4 Administrația site-ului împreună cu Utilizatorul, ia toate măsurile necesare de prevenire a pagubelor sau ale altor consecințe negative, cauzate de pierdere sau prin divulgarea datelor cu caracter personal a Utilizatorului.

  1. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

6.1 Utilizatorul este obligat:

6.2 Administrația site-ului este obligată:

  1. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

7.1 Administrația site-ului, ce nu a exercitat obligațiunile sale, poartă răspundere pentru pierderile suportate de Utilizator în legătură cu folosirea ilegală a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu excepția cazurilor prevăzute de punctele 5.2 și 7.2 a prezentei Politici de Confidențialitate.

7.2 În cazul pierderii sau divulgării informației Confidențiale, Administrația site-ului nu poartă răspundere, în cazul în care aceste informații confidențiale:

  1. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

8.1 Pînă la adresarea către instanța de judecată în legătură cu litigiile care decurg din relațiile dintre Utilizator site-ului și Administrația site-ului, este obligatorie înaintarea reclamației către administrația companiei ( text în varianta scrisă, întărită cu semnătura Utilizatorului, ce stipulează soluționarea amiabilă a litigiului).

8.2 Beneficiarul pretenţiei va comunica eventual în scris solicitantului pretenţiei un răspuns cu privire la rezultatele examinării reclamației.

8.3 Dacă nu s-a ajuns la un acord, litigiul va fi înaintat spre examinare la autoritatea judiciară, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

  1. CONDIȚII SUPLIMENTARE

9.1 Administrația site-ului are dreptul de a face modificări la această Politică de confidențialitate fără a informa în prealabil sau a primi acordul Utilizatorului.

9.2 Noua Politică de Confidențialitate intră în vigoare la data plasării pe Site, dacă nu este prevăzută alta de noua redacție a Politicii de Confidențialitate.

9.3 Toate sugestiile sau întrebările referitoare la prezenta Politică de Confidențialitate pot fi raportate la email endocrinologieclinica@gmail.com .

9.4 Actuala Politică de confidențialitate este disponibilă pe www.clinicaendocrinologie.md